Cadwes 

UNECWAS Conference 3.6.2022

Tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet ja niihin varautuminen

Water sector challenges now and in the future – how to cope with them?

Jo järjestykseltään kymmenes Unesco-oppituolin vuosikonferenssi pidetään ZOOMin välityksellä 3.6.2022.

Mukana on alustajia kolmelta eri mantereelta (Eurooppa, Aasia, Afrikka).

Paikka: ZOOM/ Tampereen yliopisto

Järjestäjät: CADWES, GROWS, Tampereen Dosenttiyhdistys

Seminaarin tukijat: VEPATUKI2-tutkimusklusteri

Time: 3/6/2022, at 9.00 a.m.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.