Cadwes 

UNECWAS Conference 3.6.2022

Tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet ja niihin varautuminen

Water sector challenges now and in the future – how to cope with them?

EDIT: Konferenssin esitykset (pdf) löydät nyt tästä linkistä. Kiitos kaikille osallistujille!

Presentations (pdf) are now available from this link. Thank you for all!

Jo järjestykseltään kymmenes Unesco-oppituolin vuosikonferenssi pidetään ZOOMin välityksellä 3.6.2022.

Mukana on alustajia kolmelta eri mantereelta (Eurooppa, Aasia, Afrikka).

Paikka: ZOOM/ Tampereen yliopisto

Join Zoom Meeting

https://tuni.zoom.us/j/66719044801?pwd=WEFaUStxMWtBbFoxTHhjb3lsZHozQT09

Meeting ID: 667 1904 4801

Passcode/Salasana: CADWES

Järjestäjät: CADWES, GROWS, Tampereen Dosenttiyhdistys

Seminaarin tukijat: VEPATUKI2-tutkimusklusteri

Time: 3/6/2022, at 9.00 a.m.

OHJELMA

Water sector challenges now and in the future – how to cope with them?

9.00 Tilaisuuden avaus, UNESCO Chair Petri Juuti, Tampere University

9.05 Avajaissanat, Tutkimuksen vararehtori, professori Tapio Visakorpi

9.30 Vesihuollon myytit murskaksi -kirjan julkaisu, Vastapainon edustaja & dosentti Tapio
S. Katko

10.00 Greetings from UNESCO HQ

10.30 Drainage and Wastewater Management in China from Ancient time to present
age, Professor Zheng Xiao Yun, Hubei University, China

11.15 Coffee break

11.30 New UNESCO Chair on Flood and Drought Risks in the Southern Africa Region: the
objectives of the Chair, Professor Damas Alfred Mashauri, University of Namibia.

12.15 Lunch

13.00 Contingency planning and climate change: Water and sanitation in developing
countries’ megacities Extraordinary Professor Johann WN Tempelhoff, North-West
University, South Africa

13.45 Countering Economic Odds in Water and Sanitation Provision: The case of
Kenya. Doctoral Researcher Japhet Koros, Tampere University

14.15 Discussion / Keskustelu

14.30 Tilaisuus päättyy / dosentti, co-Chair Riikka Juuti

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.