Cadwes 

- VEPATUKI

Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusteri VEPATUKI

English below

Tausta

Useissa tutkimuksissa, vesihuoltoalaa koskevissa selvityksissä ja koulutustilaisuuksissa kuten VETO-ohjelma sekä seminaareissa ja Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä on todettu, että vesihuoltosektorilla ja erityisesti vesihuoltolaitoksilla on tarvetta tutkitulle tiedolle erilaisista vesihuoltopalvelujen organisointiin, strategiseen johtamiseen ja fyysisen omaisuuden hallintaan liittyvistä kysymyksistä.

Hyvä esimerkki tutkimustiedon tarpeesta on tilanne, jossa vesilaitoksen johtajalle annetaan muutaman tunnin varoitusaika kokoukseen, jossa käsitellään mahdollista vesilaitoksen yhdistämistä sähköyhtiöön. Millaisia kokemuksia tästä asiasta on olemassa Suomesta? Mihin vastaavat fuusiot ovat johtaneet? Tämä tieto ytimekkäässä muodossa auttaisi tilanteessa.  Erityisesti joillakin suurimmilla vesilaitoksilla on ollut paineita kohtuuttoman suurien tuottovaatimusten kanssa. Millä eri keinoin näitä voidaan kohtuullistaa? Nämä ja muut tarkemmat tutkimuskysymykset nousevat suoraan kentältä ja niillä on myös tieteellistä laajempaa mielenkiintoa koko valtakunnan mittakaavassa.

Hankkeen tarkoitus

Tuotetaan näkemyksellistä tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sektorin keskeisistä vesihuoltopalveluihin ja niiden hallintaan liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista, joita ovat seuraavat:

(i) saneeraustarve ja toimenpiteet sekä prosessit ja menetelmät saneeraustoiminnan edistämiseksi mukaan lukien vesihuoltolaitosten tuloutusvaatimukset ja niiden kohtuullisuus

(ii) vesihuollon monialayritykset vs. vesihuollon omien organisaatioiden kehittäminen

(iii) vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltainen hallinta

(iv) vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut

(v) vesihuollon teknologian arviointi ja ennakointi.

Hankkeen toteutus

Aiempien keskustelujen ja saadun palautteen pohjalta aloitimme 1.9.2017 aiheella:

(i) saneeraustarve ja toimenpiteet, prosessit ja menetelmät saneeraustoiminnan edistämiseksi mukaan luettuna vesihuoltolaitosten tuloutusvaatimukset ja niiden kohtuullisuus.

VEPATUKI teeman ii) vesihuoltopalveluiden organisaatiot parissa aloitimme vuoden 2019 alusta.

Hankkeen julkaisut löydät täältä

VEPATUKI päättyy 31.12.2022.

Tampereen teknillisellä yliopistolla (TTY) toimiva Vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmä CADWES toteuttaa hankkeet tiiviissä yhteistyössä osallistuvien vesihuoltolaitosten kanssa. Jokaisesta tutkimusosiosta valmistuu vuosittain suomenkielinen vuosiraportti/tutkimusraportti, lyhyt tiivistelmä ja sen lisäksi ainakin yksi artikkeli alan ammattilehteen sekä yksi kansainvälinen vertaisarvioitu artikkeli.

Hankkeen ohjaus

Tutkimusteemat ja niiden kiireysjärjestys tarkistetaan vuosittain ohjausryhmässä. Ohjelman ohjausryhmään valitaan vuosittain esim. 5 henkilöä (liityntäsopimusten määrän mukaisesti) ja heille varahenkilöt. Hankkeen johtajana toimii dosentti Petri Juuti, TkT Riikka Rajala työskentelee hankkeen vanhempana tutkijana. Lisäksi hankkeen neuvonantajina toimivat dosentti Tapio Katko, dosentti Jarmo Hukka ja TkT Pekka Pietilä.

Rahoitus

Vesihuoltoala ja vesihuoltolaitokset panostavat hankkeeseen vuosittain alkaen 1.9.2017 viiden vuoden ajan. Pienten laitosten osalta tuki voi olla esimerkiksi 5 000-7500 euroa /vuosi, keskisuurten osalta 10 000 – 15 000 euroa /vuosi ja isompien osalta 20 000 – 30 000 euroa/vuosi.

Toivotamme kaiken kokoiset vesilaitokset lämpimästi mukaan.

Lisätiedot: petri.juuti@tuni.fi sekä riikka.juuti@tuni.fi

p. 050 447 8805/Petri Juuti

p. 050 447 9998/Riikka Juuti

Mukana VEPATUKI-klusterissa ovat seuraavat vesilaitokset ja rahastot/säätiöt:

Kurikan Vesihuolto Oy

Tampereen Vesi

Kymen Vesi Oy

Ylöjärven Vesi Oy

Riihimäen Vesi

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 

Huittisten Puhdistamo Oy

Äänekosken Energia

Vesilaitosyhdistys Kehittämisrahasto

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Mussalon jätevedenpuhdistamo 2010 (Kotka)

WATER RESEARCH CLUSTER

Research and Innovation Cluster of Water Services will last for five years
between 1.9.2017 – 31.12.2022

We have eight water utilities and two other actors joined in the cluster. See links above.

Other water utilities and supporters are most welcome to join.

Research leader:  Adjunct Professor Petri S. Juuti, petri.juuti@tuni.fi
Senior researcher: Senior Research Fellow Riikka P. Rajala, riikka.rajala@tuni.fi

The central themes are:
(i) rehabilitation gap of water services, measures, processes and methods for promoting rehabilitation including shareholder value and their reasonableness
(ii) diversified enterprises operating in several fields versus developing the water supply and sewerage organizations
(iii) comprehensive control of the physical property of water utilities
(iv) visibility of the water utilities and customer-oriented water services
(y) evaluation and anticipation of the technology in water supply and sewerage.

Water utilities will invest in the project every year for five years, few thousand for small utilities and tens of thousands for bigger institutions. The total sum makes it possible to concentrate on these wide thematic entities.