Cadwes 

- VETO – Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen

Opintojen laajuus 20 op

Lähiopetusta 13 päivää Tampereen ylipistolla, Hervannan kampuksella

Järjestäjä: CADWES-tutkimusryhmä, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Tampereen yliopisto

Koulutusala: Johtaminen, hallinto ja talous

Hinta: 5900 euroa + alv 24%

 

Seuraava kurssi alkaa syyskuussa 2021 

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia (muokattu 31.1.2020)

I Korvaamaton vesihuolto yhteiskunnassa (syyskuu 2021)

II Vesihuolto liiketoimintana (marraskuu 2021)

III Strategisen omaisuuden hallinta (tammikuu 2022)

IV Johtajuus, toimintakulttuurit (maaliskuu 2022)

V Vesihuollon näkyvyys ja asiakkaat (huhtikuu 2022)

VI Tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet ja niihin varautuminen sis. erityistilanteet (toukokuu 2022)

VII VETO -koulutuksen analyysi (kesäkuu 2022)

 

VETO-koulutuksessa osallistujat:

  • kehittävät kokonaiskuvaansa vesihuoltoalan kentästä ja toimijoista
  • lisäävät, ajanmukaistavat ja syventävät vesihuollon hallinnan ja johtamisen tietotaitoaan, tuntemustaan ja erityisosaamistaan
  • syventävät näkemyksiään vesihuollon toiminta-ympäristöstä, toimijoista ja toimintamalleista, hyvistä käytännöistä sekä vaihtoehtoisista toimintatavoista
  • verkostoituvat ja lisäävät vesihuoltoalan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä
  • kehittävät sidosryhmäsuhteitaan ja viestintävalmiuksiaan sekä edistävät asiakaslähtöisyyttä omassa toiminnassaan
  • luovat edellytyksiä uusille toimintatavoille ja käytännöille

Koulutuksen on suunniteltu erityisesti:

  • vesihuoltolaitosten johtajat ja asiantuntijat
  • vesihuollon suunnittelijat, rakentajat ja laitevalmistajat
  • vesihuollon kanssa toimivat viranomaiset
  • alan kouluttajat, tutkijat ja konsultit

 

Osallistujilta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavia muun koulutuksen ja työkokemuksen hankittuja tietoja sekä muutaman vuoden kokemusta vesihuoltoalalta.

Lähiopetuspäivissä asiantuntevat kouluttajat alustavat aiheita, joita käsitellään erilaisin ryhmätöin. Osallistujat laativat koulutuksen aikana projektityön, joka koostuu analyyseista, joita tehdään jakson teemasta omaan organisaatioon/työhön liittyen.

Maksu sisältää opetuksen, sähköisen opetusmateriaalin, kahvit ja lounaat. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluistaan.

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Riikka Rajala p. 050 447 9998 riikka.rajala@tuni.fi
Petri Juuti p. 050 447 8805 petri.juuti@tuni.fi

Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 22 osallistujaa.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdystä perumisesta peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu 1-14 päivää ennen koulutuksen alkua, peritään koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle.