Cadwes 

- UNECWAS Seminar 2016

UNECWAS

4th UNECWAS Seminar
“Water in Development and Society”
31 March 2016 at 9.30 a.m.

Part I: Water Services Education and RDI in International Context,
Room RG 202
Chaired by Dr. Pekka E. Pietilä
09.30 Opening of the seminar and greetings from TUT, Prof. Kalle Kähkönen, Dept of Civil Engineering (presentation slides)
09.45 Challenges of Education and Research on Water Services, Tapio S. Katko, UNESCO Chairholder, TUT (presentation slides)
10.00 Study on the status and future needs of university level education in the water services sector, CEO Osmo Seppälä, Finnish Water Utilities Association (presentation slides)

10.30 Coffee

10.45 Capacity Building for Water Operators Serving Human Settlements: New Needs and New Challenges, Mr. Bruno Nguyen, Senior Consultant, International Hydrological Programme (IHP), Division of Water Sciences, Paris (presentation slides)
11.15 Water Services Related Research Clusters in Sweden, Professor Kenneth M. Persson, University of Lund, Sweden (presentation slides)
12.15 Tampere 3 Process, Communications Manager Eeva Kiiskinen, TUT (presentation slides)
12.30 Concluding remarks of the morning by University Lecturer Riitta Kettunen, TUT

UNECWAS participants

Part II: Facilitated discussion on water services education and research (in Finnish)
Kampusareena, Room A212
13.45 Vesihuollon koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen: Miten edistää vesihuollon koulutusta ja tutkimusta Suomessa kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin?

Työskentely pienryhmissä: 1) miten edistää aamupäivän esitysten pohjalta VVY:n teettämän selvityksen ja HAMK 24.8.2015 seminaarin prosessia? 2) ehdotusten esittely ja keskustelut
Fasilitaattoreina Tutkijayliopettaja TkT Harri Mattila, HAMK ja Tohtoriopiskelija Annina Takala, TTY

16.30 Seminaarin päätös, Dosentti Tapio S. Katko

For enquiries: Adjunct Prof. Tapio S. Katko tapio.katko(at)tut.fi, 0400-737407

Supported by:
MVTT