Cadwes 

- UNECWAS Conference 2022

Tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet ja niihin varautuminen

Water sector challenges now and in the future – how to cope with them?

Jo järjestykseltään kymmenes Unesco-oppituolin vuosikonferenssi pidettiin ZOOMin välityksellä 3.6.2022.

Mukana oli alustajia kolmelta eri mantereelta (Eurooppa, Aasia, Afrikka).

Järjestäjät: CADWES, GROWS, Tampereen Dosenttiyhdistys

Seminaarin tukijat: VEPATUKI2-tutkimusklusteri

Time: 3/6/2022, at 9.00 a.m.

VETO-ohjelman osallistujat olivat Rakennustalossa Tampereen yliopistolla aktiivisia konferenssiosallistujia.

OHJELMA

Water sector challenges now and in the future – how to cope with them?

9.00 Tilaisuuden avaus, UNESCO Chair Petri Juuti, Tampere University

9.05 Avajaissanat, Tutkimuksen vararehtori, professori Tapio Visakorpi

9.30 Vesihuollon myytit murskaksi -kirjan julkaisu, Vastapainon edustaja & dosentti Tapio
S. Katko

10.00 Greetings from UNESCO HQ, Mr Aurélien Dumont and Ms Luciana Scrinzi  

10.30 Drainage and Wastewater Management in China from Ancient time to present
age
, Professor Zheng Xiao Yun, Hubei University, China

Professor Zheng

11.15 Coffee break

11.30 New UNESCO Chair on Flood and Drought Risks in the Southern Africa Region: the
objectives of the Chair
, Professor Damas Alfred Mashauri, University of Namibia.

12.15 Lunch

13.00 Contingency planning and climate change: Water and sanitation in developing
countries’ megacities
Extraordinary Professor Johann WN Tempelhoff, North-West
University, South Africa

Professor Johann WN Tempelhoff

13.45 Countering Economic Odds in Water and Sanitation Provision: The case of
Kenya
. Doctoral Researcher Japhet Koros, Tampere University

Mr Koros

14.15 Discussion / Keskustelu

14.30 Tilaisuus päättyy / dosentti, co-Chair Riikka Juuti