Cadwes 

- Books

Juuti, Juuti & Katko. 2022. Seinäjoen Vesi 100 vuotta: Parhaaseen pohjaveteen ja tehokkaaseen jätevesihuoltoon. Seinäjoen Vesi.

Tämä kirja kertoo vesihuollon historiasta Seinäjoella ja siitä, miten kaupunki sekä vesihuollon toimintaympäristö ovat muuttuneet sadan vuoden aikana.
Teos on läpileikkaus Seinäjoen Veden toiminnasta ensimmäisen sadan vuoden ajalta.

Katko, Juuti & Juuti 2022. Vesihuollon myytit

Vesihuolto on monella tapaa keskeinen osa arkeamme, ja sen myötä
elämänlaatumme on kohentunut suuresti. Harvemmin tulemme
ajatelleeksi, mitä kaikkea yhdyskuntien vesihuoltoon kätkeytyy.
Vesihän tulee hanasta – vai olisiko totuus sittenkin monisyisempi?
Todellisuudessa vesi ja vesihuolto ovat moninaisia ilmiöitä, joihin myös liitetään hyvin erityyppisiä merkityksiä. Välillä näistä voi
muodostua myyttejä, eräänlaisia pinttyneitä puolitotuuksia.
Vesihuollon myytit esittää 24 myyttiä suomalaisen vesihuollon
tilasta. Teos nojaa vankasti tutkittuun tietoon ja pyrkii avaamaan
niitä vesihuoltoon liittyviä kysymyksiä, jotka usein askarruttavat
kansalaisia. Samalla teos pohtii, kuinka suomalaista vesihuoltoa
voisi kehittää kestävämmäksi.

Tietoteos on suunnattu laajalle yleisölle: koululaisille, opiskelijoille, päättäjille, kansalaisille ja alan ammattilaisille. Ovh 26,90 €, e-kirja 23,90 €. Tilaukset tästä linkistä.

Juuti, Katko & Rajala 2017. Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917-2017

Tässä dosentti Petri Juutin, dosentti Tapio Katkon ja kT Riikka Rajalan kirjoittamassa vertaisarvioidussa monografiassa on kuvattu koko Suomen vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon historia sadan vuoden ajalta. Kirjan ensimmäisessä osassa taustoitetaan vesihuollon yhteiskunnallista merkitystä ja kuvataan lyhyesti keskeiset kehitysvaiheet. Toisessa osassa kuvataan tutkimuksen kohteena olevien vesilaitosten keskeisiä vaiheita ja valintoja. Teoksen loppuosassa on tutkimuksen vertaileva analyysi ja lopputulokset sekä tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917-2017 teos on osa Valtioneuvoston kanslian koordinoiman Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaa.

Teoksen löydät täältä.

Katko T. 2016. Finnish Water Services – Experiences in Global Perspective. Finnish Association of Water Utilities.

This 288-page, 4-color book was recently published in English by the Finnish Association of Water Utilities. Seven international experts from various parts of the world have provided their reflections. The project was guided by 10 experts with international experiences on water services development.

Read more

Hanaa!Katko T. 2013. Hanaa! Suomen vesihuolto – kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys. Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Tietoteos kuvaa Suomen vesihuoltoa, sen kehitystä ja yhteiskunnallista merkitystä sekä tarkastelee monipuolisesti vesihuoltoalan kehitysilmiöitä Suomessa ja kansainvälisesti. Se on tarkoitettu ammattilaisten ohella kaikille vedestä kiinnostuneille ja sitä käyttäville. Teos täydentää ja päivittää vuonna 1996 julkaistun VETTÄ! -kirjan pitkän aikavälin kuvaukset nykypäivään saakka, tuo esille uusia löydöksiä ja alan viimeaikaista kehitystä.
Lisätietoa

Vesi ei jouda seisomaan Juuti P. & Rajala R. 2013. Vesi ei jouda seisomaan. Kurikan vesihuollon historia.

Tämä dosentti, FT Petri Juutin ja tekniikan tohtori Riikka Rajalan kirjoittama Kurikan vesihuollon historiasta kertova kirja valottaa vesihuollon kehityskaarta niin Kurikassa kuin Jurvassakin. Ennen tämän kirjan kirjoittamista Kurikan vesihuollon historiasta oli vain vähän dokumentoitua tietoa. Vesihuollon kehittymistä kuvataan arkistoaineistojen, kirjallisuuden, sanomalehtiuutisten, haastattelujen sekä valokuvien avulla.

Kurikassa kairattiin puuputkia ainakin jo 1910-luvulla. Kurikan keskustan vesihuollosta huolehti vuodesta 1951 alkaen Kurikan Vesiosuuskunta, jossa kunta oli merkittävä omistaja. Vedenkulutuksen lisääntyessä vesiosuuskunnan kapasiteetti ei enää riittänyt, jolloin alettiin etsiä uusia vesilähteitä ja pohtia myös ratkaisuja vesihuollon
järjestämiseksi.
Lataa teos

WaterServicesManagementGovernanceKatko T., Juuti P. & Schwartz, K. (Eds.).
Rajala R. (Assistant Editor). 2012. Water Services Management and Governance. Lessons for a Sustainable Future. IWA Publishing.

The sixteen chapters of this book, divided into four sections, analyse the complexity of the water services sector based on a historical analysis of developments within the sector. The four key sections relate to governance frameworks, technology and socio-ecological interactions, government and governance, and long terms policies. The book has cases from Africa, Australia, Europe and North America.
Read more

Water Fountains in the WorldscapeHynynen A., Juuti P. & Katko T.S. (eds) 2012. Water fountains in the worldscape. International Water History Association. KehräMedia Ltd.

This first-of-a-kind book presents an overall view of water fountains in different environments.
Contextually this book covers 16 cities in equally many countries from across the world and all the continents, where fountains have been or are an essential feature of the cityscape. These are followed by Comparative analysis using additional examples from 72 cities in 39 counties, as well as the Epilogue by the editors.
Read more

Yhteistyöllä voimaaJuuti P. & Rajala R. 2012. Yhteistyöllä voimaa. EPV 1952-2012. EPV Energia Oy.

Etelä-Pohjanmaa oli 1900-luvun alkupuoliskon moneen pieneen laitokseen ja voimayhtiöön hajaantuneena suurten sähköntoimittajien armoilla, kunnes maakunnan oma yhteinen voimayhtiö EPV perustettiin 16.10.1952. Taustalla oli maakunnan sähköntarpeen kasvu ja halu täyttää sähkönkysyntä omin voimin yhteistyötä tekemällä.
Lataa teos

Water Fountains in the Cityscape: EssayHynynen A., Juuti P. & Katko T.S. (Eds) 2011. Water fountains in the cityscape. Public Works Historical Society. Essay Series no. 30.

The objective of this volume is to present through selected cases the variety of water fountains, their development and use in the urban setting. It also aims to describe the various applications of water fountains in community water supply, summertime cooling, urban architecture, social environment, tourism and aesthetics. Aside from the essays, the study includes photographs taken mainly by the invited authors or the editors.
Read more

Vinttikaivosta vesiyhtiöön Juuti P. & Rajala R. 2011. Vinttikaivosta vesiyhtiöön. HS-Vesi.

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n toiminta käynnistyi 1.9.2001. HS-Vesi aloitti toimintansa vesihuoltolaitoksena Hämeenlinnan kaupungissa ja Hattulan, Kalvolan ja Rengon kuntien alueilla sekä jätevesilaitoksena Hauholla ja Tuuloksessa. Alueen kunnat olivat tehneet pitkään yhteistyötä jätevedenpuhdistuksessa. Käytännössä seudun pohjavesivarat löytyvät harjumuodostumista, jotka eivät noudata kuntarajoja. Seudullisessa ratkaisussa ne saatiin kaikkien käyttöön. Pohjavesivarojen yhteisen hyödyntämisen lisäksi yhtiöllä oli myös muita selviä etuja vanhaan, ”joka kunta hoitaa omansa”-asetelmaan nähden.
Lataa teos

Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena Pietilä P., Katko T. & Kurki V. 2010. Vesi kuntayhteistyön voiteluaineena. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Tutkimusjulkaisut nro 62.

Suomessa vesihuollon ylikunnallinen yhteistyö on edennyt varsin hyvin 1950-luvulta lähtien. Sopimuspohjainen yhteistyö on lisääntynyt vuosina 1976-2006 yli kolminkertaiseksi. Kiinteämpi ylikunnallinen yhteistyö tapahtuu Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa pääosin tukkupohjalla. Kuntakohtaiset vesi- ja viemärilaitokset toimivat sekä Suomessa että Ruotsissa pääsääntöisesti yhdessä organisaatiossa, mutta muualla se ei ole yhtä yleistä. Jäteveden puhdistus on Suomessa keskittynyt enemmän kuin Ruotsissa. Ylikunnallista yhteistyötä suunniteltaessa tulee ennakoivasti pohtia mahdollisia pullonkauloja ja keinoja, joilla niitä voitaisiin välttää. Vesihuollon ylikunnalliseen yhteistyöhön on olemassa useita vaihtoehtoja, joita tulee harkita tapauskohtaisesti paikallisten olosuhteiden mukaan.
Lataa teos

Metropoli ja meri Juuti P., Rajala R. & Katko T. 2010. Metropoli ja meri: 100 vuotta jätevedenpuhdistusta Helsingissä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Sata vuotta sitten Helsingin rannikkovedet olivat pahasti saastuneita ja Töölönlahti lähes kuollut. Kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet olivat pilanneet rannat käyttökelvottomiksi. Työ Itämeren pelastamiseksi käynnistyi, kun Helsingin ensimmäinen jätevedenpuhdistamo perustettiin Töölönlahden kupeeseen Alppilaan 1910. Sadassa vuodessa jätevedenpuhdistus on kehittynyt yhdessä kaupungin kanssa. Tänä päivänä yli miljoonan ihmisen jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja huomaamattomasti Viikinmäen kallioiden suojissa. Helsingin seudun jätevesien kuormitus Itämereen on nykyisin alhaisemmalla tasolla kuin se oli kertaakaan menneellä vuosisadalla. Tehokas jätevesien puhdistus on kohentanut merkittävästi Helsingin edustan merialueiden kuntoa.
Lataa teos

Näkymätönt Porrii Juuti P., Katko T., Louekari S. & Rajala R. 2010. Näkymätönt Porrii. Porin veden historia. Porin Vesi.

Teosta laadittaessa Pori oli Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki, joka perustettiin Kokemäenjoen suuhun 450 vuotta aikaisemmin. Joki on toiminut raakavesilähteenä sekä edistänyt elinkeinoelämää ja turvallisuutta. Pori perusti viemärilaitoksen jo vuonna 1893 yhtenä ensimmäisistä maamme kaupungeista. Ensi Pori päätti käyttää raakavesilähteenään jokea, mutta siirtyi myöhemmin asteittain hyödyntämään pohjavettä ja valmistamaan tekopohjavettä. Tulevaisuuden haasteet liittyvät ikääntyvään tekniseen infrastruktuuriin, veden käsittelyn edelleen tehostamiseen sekä eläköityvän henkilöstön korvaamiseen. Vaikka suurin osa vesihuollon infrastruktuurista on näkymätöntä, me käyttäjinä kohtaamme päivittäin sen päätuotteet – turvallisen juomaveden, viemäröinnin ja puhtaammat vesistöt.
Lataa teos

Riihimäen Veden historia Juuti P., Rajala R., Pietilä P. & Katko T. 2010. Hyvän veden ja hyvien yhteyksien kaupunki. Riihimäen Veden historia. Riihimäen Vesi.

Kirja kuvaa Riihimäen vesihuollon kehitystä sadan vuoden aikana. Teos perustuu arkisto- ja kirjallisuusmateriaaliin ja sisältää myös yhdeksän Riihimäen vesihuoltoa ja kehitystä tuntevan henkilön haastattelut. Päähavainnot korostavat hyvälaatusta pohjavettä, edellä käyvää jäteveden puhdistusta, jäteveden puhdistuksen keskittymistä ja lisääntymistä, liikelaitostamista ja ylikunnallista yhteistyötä.
Lataa teos

Elämän virta – Kajaanin veden historiaJuuti P., Rajala R. & Katko T. 2009. Elämän virta – Kajaanin veden historia. Kajaanin Vesi.

Kajaanin kaupunki perustettiin jo vuonna 1651. Vuonna 1911 asennettiin ensimmäisiä viemäreitä. Vesilaitos perustettiin vuonna 1921: alussa käytettiin pintavettä, myöhemmin sitä käsiteltiin ja astettain siirryttiin käyttämään pohjavettä. Jätevesien puhdistus alkoi vuonna 1975. Arkistojen ja kirjallisuuden analysoinnin ohella haastateltiin teokseen 12 laitoksen kehitystä tuntevaa henkilöä. Korkealaatuinen pohjavesi on tärkeää Kajaanille myös tulevaisuudessa.
Lataa teos

Water: a Matter of LifeJuuti P., Katko T. & Rajala R. 2008. Water: a Matter of Life -Long-term strategic thinking in water services. KehräMedia Inc.

The edited book has a foreword, introduction, three major sections and epilogue. It is a collection of journal articles, conference papers, book summaries etc. The first section of the book – the local development of water sector in Finland – is described by five articles, the second section – overall national and regional development of water management – by four articles, and the third – global development of water services – by three. On the whole we can, e.g. conclude that water utilities are bound to make strategic decisions whether they recognise their strategic nature of those decisions or not.
Download book / lataa teos

Yhteistä vettä Katko T. 2007. Yhteistä vettä. Tuusulan Seudun Vesi Kuntayhtymä 1967-2007. Tuusulan Seudun Vesilaitos Kuntayhtymä.

Teos osoittaa mm., kuinka kuntayhtymä soveltuu alueelle, jossa pohjavesi esiintyy yhdellä kolkalla ja muilla on vettä niukasti. Tukkupohjalla toimivan laitoksen kehityksessä korostuvat mm. uuden teknologian kehittäminen ja käyttö, osallistava päätöksenteko, ennakoiva tiedotustoiminta sekä koulutus ja osaamisen kehittäminen.
Lisätietoa

Pasts and Futures of Water Hautamäki I., Juuti P., Katko T., Rajala R. & Vinnari E. (Eds) 2007. Pasts and Futures of Water. Abstract book. 5th IWHA 2007 Conference, 13-17 June, 2007. Tampere.

Altogether 260 experts from 38 countries participated this conference, organised jointly by CADWES and IEHG teams. The sponsorship of various national and international foundations, such as UNESCO’s IHP programme, made it possible to support the participation of 36 delegates from developing and transition economies as well as 21 doctoral students based in Baltic, Nordic and South-East Russian universities. President Martti Ahtisaari Nobel Peace Price Laureate of 2008, acted as patron of the conference. A theme volume with five featuring articles was published by Environment and history in 2010. The general theme of the conference ‘Pasts and Futures of Water’ aimed at inviting papers not only from water history oriented experts but also those interested in futures research.
Download Abstract book

Virtojen Vantaa Juuti P. & Rajala R. 2007. Virtojen Vantaa. Vantaan Veden historia. Vantaan Vesi.

“Paljon on virrannut vettä Vantaassa”, sanoo vanha suomalainen sanalasku. Tällä yleensä viitataan johonkin, jonka synty on kestänyt kauan tai joka on taphtunut pitkällä aikavälillä. Sanonta kuvaa myös Vantaan vesihuollon värikästä kehitystä, jossa on ollut epätavallisia tapahtumia kuten kaivon kaatuminen ja vesitornin palo. Huolimatta näistä ja lukemattomista muista vastoinkäymisistä vesihuolto on kehittynyt hyvin 1950-luvulta. Teokseen haastateltiin 14 Vantaan vesihuollon asiantuntijaa ja tekijää. Heidän käsityksen mukaan suurimmat haasteet liittyvät vesilaitoksen pitämisen itsenäisenä, lisääntyvään saneeraustarpeeseen ja ikääntyvän henkilöstön korvaamiseen.
Lataa teos

Espoo: Veden vuosisata Juuti P. and Rajala R. 2007. Veden Vuosisata. Espoon vesihuolto 1930-luvulta 2000-luvulle. Espoon vesi.

Järjestetyn vesihuollon kehitys Espoossa alkoi vuonna 1934. Kehityspolku tämän päivän tilanteeseen on ollut pitkä ja välillä kivikkoinen. Espoo on nuori, nykyaikainen ja suhteellisen suuri kaupunki suomalaisessa mittakaavassa. Se on maan toiseksi suurin kaupunki, jossa on yli 230 000 henkeä. Vuonna 2005 noin 70 prosenttia raakavedestä hankittiin Helsingistä – 120 km pituisesta Päijännetunnelista ja Pitkäkosken vedenkäsittelylaitokselta. Jäteveden käsittely oli keskittynyt Suomenojan puhdistamolle, jossa otettiin ensimmäisenä käyttöön kokonaistypen poisto vuonna 1997. Myös tulevaisuudessa on nähtävissä useita haasteita.
Lataa teos

Watering the city of Tampere Katko T. & Juuti S. 2007. Watering the city of Tampere from the mid-1800s to the 21st century. Tampere Water & International Water History Association.

The improvement of water bodies around Tampere has been surprisingly fast. Surface water was initially drawn and utilization of groundwater started later while artificial recharge will likely be used in the future. In environmental matters the utility has played, and will continue to play, a key role in Tampere and its surroundings. Tampere Water is an example of a local government-owned public utility that has been, and will continue to be, capable of providing services at reasonable cost. The aging infrastructure – particularly the networks – will bring new challenges in the future.
Published in connection with the 5th IWHA Conference. Reviewed by several journals. ”Highly commended” by the IWA PR Award 2008.
Download book

Governance in Water Sector Juuti P., Katko T., Mäki H., Nyanchaga E.N., Rautanen S.L & Vuorinen H. 2007. Governance in Water Sector: Comparing development in Kenya, Nepal, South Africa and Finland. Tampere University Press.

Conclusions from comparisons:
1. Surface water was initially taken from nearby sources, and later farther away. The use of groundwater started later, while artificial groundwater will likely be produced in the future
2. Wastewaters polluted the nearby surface waters until their efficient treatment started. Industries started to treat their wastewaters later when the time was ripe
3. When the increase in water consumption levelled off, the emphasis shifted to water quality
4. Mistakes have been made, but lessons have also been learned
5. In environmental matters the water and sewage utility has played, and will continue to play, a key role in all cases
6. Governance was a problem in all cities to some extent in the early phase.
Download book

Environmental History of Water
Juuti P.S., Katko T.S. & Vuorinen H.S. (Eds.) 2007. Environmental History of Water – Global views on community water supply and sanitation. IWA Publishing.

Altogether 33 authors have written 29 chapters for this multidisciplinary book which divides into four chronological parts, from ancient cultures to the challenges of the 21st century, each with its introduction and conclusions written by the editors. The authors represent such disciplines as history of technology, history of public health, public policy, development studies, sociology, engineering and management sciences. This book emphasizes that the history of water and sanitation services is strongly linked to current water management and policy issues, as well as future implications. Reviewed by several international journals.
Read more

Vaasan Vedet Juuti P. & Katko T. 2006. Vaasan Vedet. Vasa och dess Vatten. Vesihuoltoa ympäristön ja yhteiskunnan ehdoilla 1800- luvulta tulevaisuuteen. Vattenförsörgning på miljöns och samhällets villkor från 1800-talet in in framtiden. 530 s. Vaasan vesi. Vasa vatten.

Tämä kaksikielinen teos kuvaa Vaasan vesihuollon kehitystä ja korostaa paikallisten olosuhteiden vaikutusta ja huomioimista. Vedenhankinnassa kaupunki on joutunut hakemaan uusia ratkaisuja veden määrän ja laadun turvaamiseksi. Varhaiset tekopohjavesikokeilut, Kyrönjoen veden käyttö ja rohkeat kokeilut uusien materiaalien ja menetelmien käyttämiseksi osoittavat innovoivaa toimintaa haastavissa olosuhteissa.
Lataa teos

Kaivot ja käymälät Kaivot ja käymälät. Brief History of Wells and Toilets. 2005 by Petri Juuti (text) & Katri J. Wallenius (translation & layout) KehräMedia Inc.

”Kaivot ja käymälät” -kirja auttaa meitä ymmärtämään niitä ratkaisuja, joita olemme vuosituhansien kuluessa tehneet saadaksemme puhdasta vettä ja huolehtiaksemme jätteistä. Vaikka ne ovat meillä jo osin historiaa, on niitä käytössä vielä nykyään niin kuin myös tulevaisuudessa. Teoksessa kuvataan kaivojen kehitystä ja käyttöä luostareista linnoihin, kartanoihin, maatiloille ja varhaisiin kaupunkeihin sekä aikalaisten uskomuksia ja käsityksiä niiden tarpeellisuudesta ja tilasta. Samoin kuvataan Suomessa suhteessa huomattavasti nuorempaa käymäläkulttuuria ja sen leviämistä, vaikka esimerkkejä on poimittu jo muinaisistakin kulttuureista. Teosta on myös elävöitetty runsaalla kuvituksella (n.120 kuvaa).
Lataa teos

Water, Time and European CitiesJuuti P. & Katko T. (Eds.) 2005. Water, Time and European cities. History matters for the futures.

The aim of this City in Time study was to discover the key strategic decisions that have affected the overall evolution of water and sewerage services in 29 cities in 13 European countries. A typology of water services management paradigms over time includes
(i) Early trials in biggest urban centres with private concessions
(ii) Municipalities assume responsibility by the early 1900s
(iii) Technical expansion and development of the systems
(iv) The collapse of Soviet Union and the reconstruction of the water and sewerage system in Central and Eastern Europe
(v) Reinvention of privatisation and private operational contracts in the 1990s in some countries
(vi) New diverse culture of water management in the 21st century.
Reviewed by several journals. Course book: Oxford University, University of Alabama, Ochanomizu University.
”Highly commended” by the IWA PR Award 2006.
Download book
From a Few to All Juuti P. & Katko T. 2004. From a Few to All: long-term development of water and environmental services in Finland. KehräMedia Inc.

The book has a foreword, two overall featuring papers, four cases, two papers on lessons and policy implications, and an epilogue. It is a collection of journal articles, conference papers, book summaries etc. Major findings:
(i) a diversity of development paths seems to exist
(ii) knowledge and expertise have been sought from various directions and by different means
(iii) in the early days water supply, sanitation and solid waste were largely interconnected
(iv) Thirst, fires, poor quality of water, and health concerns were the key justifications for the birth of the systems
(v) in solid wastes technological selection has been based on the second best solution
(vi) from the early days municipal water and sewage works have bought services and goods from the private sector
(vii) the key strategic decisions are largely path dependant.
Reviewed by several journals.
Download book

Water Privatisation Revisited Hukka J. & Katko T. 2003. Water privatisation revisited – panacea or pancake? IRC Occasional Paper Series No. 33. Delft, the Netherlands.

International discussion seems to concentrate too much on the public versus private issue. In any democratic society we need both. Procurement of goods and services from the private sector based on competitive bidding seems to have dropped from consideration. In bigger utilities in Finland and Sweden, this kind of outsourcing can account for 60-70 percent of the utilities´ operating expenditures. In addition, investment projects are carried out almost exclusively by private sector consultants and contractors based on competitive bidding. Yet, should we not develop local capacity, including the local private sector in developing countries? Reviewed by several journals. Course book: Northern Arizona University.
Download book
Aqua Borgoensis Juuti P., Rajala R. & Katko T. 2003. Aqua Borgoensis: Lähteet kertovat – Källorna berättar. Vesilaitos 1913-2003 Vattenverket. Porvoon Vesi. Borgå vatten.

Tämä kaksikielinen teos kuvaa vuonna 1913 perustetun Porvoon kunnallisen vesilaitoksen kehitystä. Vuodesta 1975 lähtien laitos on huolehtinut myös jätevesihuollosta, mikä aiemmin kuului kaupungin kadunrakennusosastolle. Vuoden 2002 lopussa laitos toimitti korkealuokkaista pohjavettä yli 40 000 asukkaalle – eli noin 90 prosentille kaupunkilaisista. Lisäksi laitos toimitti talousvettä kahdeksalle vesiosuuskunnalle. Kuntaliitoksen jälkeen vuonna 1997 on tehty paljon investointeja, muun muassa uuteen keskusjätevedenpuhdistamoon. Porvoon vesi on perinteisesti ostanut kilpailutukseen perustuvia palveluja ja tuotteita yksityissektorilta samalla kun on huolehtinut ydinosaamisesta ja pitänyt yllä omia toimintojaan.
Lataa teos
Vesitorni yhdyskunnan maamerkki Asola I. 2003. Vesitorni –yhdyskunnan maamerkki (Water tower – Landmark of the Community). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, RIL.

Tämä pääosin nelivärinen teos sisältää noin 180 kuvaa ja piirrosta.
Teksti on laadittu pääosin suomeksi. Lisäksi kussakin luvussa on lyhyt englanninkielinen tiivistelmä sekä englanninkieliset kuva- ja taulukkotekstit. Teos kuvaa vesitornien teknologista kehitystä ja merkitystä yhdyskuntien maamerkkinä. Kirja käsittelee laaja-alaisesti erityisesti Suomen vesitornien kehityshistoriaa tekstien ja illustraatioiden kautta. Arvioitu useissa ammattilehdissä Suomessa ja ulkomailla.
Kansainvälinen tunnustuspalkinto: ”Highly commended”, International Water Association, PR Award 2004.
Lisätietoa

Luonnollisesti vettä Juuti P., Äikäs K. & Katko T. 2003. Luonnollisesti vettä. Kangasalan vesilaitos 1952-2002. Kangasalan vesilaitos.

Kangasalan vesihuolto alkoi kehittyä yksittäisiä taloja tai taloryhmä palvelevista kaivoista. Seuraavassa vaiheessa syntyi useita, kuluttajien hallinnoimia vesiosuuskuntia, joita syntyi asteittain myös kirkonkylään ja jotka myöhemmin kunnallistettiin. Järjestelmät laajenivat ja ylikunnallinen yhteistyö alkoi – ensin jätevesien johtamisen ja myöhemmin vedenhankinnan osalta.

Kaupunki ja vesi Juuti P. 2001. Kaupunki ja vesi. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 141. Väitöskirja. KehräMedia Oy.

Kirja luo kuvaa yhdestä kaupungistumisen keskeisimmästä tekijästä, vesihuollosta. Paraniko ihmisten ja ympäristön hyvinvointi vesilaitoksen perustamisen ansiosta? Esimerkkikaupunkina on Tampere, mutta myös muun Suomen vesihuollon kehitystä kuvataan vertaamalla Suomen kehitystä yleismaailmalliseen kehitykseen aina antiikin Rooman ajoista alkaen 1900-luvun loppuun asti. Vesihuolto eli vedenhankinta ja viemäröinti on kaupunkihistorian peruskysymyksiä, johon perehtyminen luo uutta kuvaa selviämistaistelusta kaupungistumisen mukanaan tuomia ongelmia vastaan. Suomessa yritykset kunnallisen vesihuollon ratkaisemiseksi aloitettiin ensimmäiseksi Tampereella jo vuonna 1835. Tampere on vesihuollon historian kannalta mielekäs tutkimuskohde, koska se kaupungistui ja teollistui poikkeuksellisen nopeasti, mikä aiheutti vesihuollolle suuria vaatimuksia.
Lataa teos

Terveyden ja ympäristön tähden Juuti P., Rajala R. & Katko T. 2000. Terveyden ja ympäristön tähden – Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos 1910-2000. Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos.

Hämeenlinnaan valmistui vuonna 1910 vesi- ja viemärilaitos kolme vuosikymmentä kestäneen pohdinnan jälken. Hygieniset olosuhteet ennen vesilaitosta olivat huonot. Alussa raakavedeksi valittiin pohjavesi Ahveniston harjualueelta. Veden kulutus kasvoi nopeasti 1950-luvulla ja Katumajärvelle rakennettiin vuonna 1955 pintavesilaitos. Sen teho kaksinkertaistui 1960-luvulla kunnes se jäi pois käytöstä vuonna 1980. Vuodesta 1976 lähtien on valmistettu tekopohjavettä. Paroisen jätevedenpuhdistamo aloitti toimintansa vuonna 1966. Ylikunnallinen Hämeenlinnan ja naapurikuntien omistama vesi- ja viemärilaitosyhtiö perustettiin vuonna 2001.
Lataa teos

Yksityistäminen vesihuollossa? Hukka J. & Katko T. 1999. Yksityistäminen vesihuollossa? Kunnallisalan kehittämissäätiö. Julkaisu. no. 19.

Vesihuoltolaitokset on siirretty yksityiseen omistukseen vain Englannissa ja Walesissa. Ranskassa yksityiset yritykset ovat huolehtineet kattavasti kunnallisten laitosten ylläpitotoiminnoista erilaisten sopimusten pohjalta. Tällainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuoto on globaali muoti-ilmiö, ja sitä edistävät mm. kansainväliset rahoittajat. Yksityistäminen ja ranskalaistyyppinen toiminta kuitenkin vähentävät kilpailua. Niitä ei julkaisun kirjoittajien mielestä pitäisikään ottaa Suomessa käyttöön sellaisinaan, joskin kuntien omistamien laitosten tulisi kehittää kuntalaisten edut turvaavia yhteistyömuotoja myös yksityisten yritysten kanssa. Ydintoiminnot tulisi säilyttää kuntien omistuksessa ja tukitoiminnot kilpailuttaa.
Lataa teos

Ernomane vesitehras Juuti P. & Katko T. 1998. Ernomane vesitehdas – Tampereen vesilaitos 1835-1998. Tampereen kaupungin vesilaitos.

Tampereella pumpattiin vettä Tammerkosken niskasta jo 1830-luvulla ja johdettiin puuputkillla keskustorille. Likemies von Nottbeck ehdotti 1860-luvulla perustettavaksi yksityistä vesijohtolaitosta, mutta kaupunki päätti kuitenkin ottaa vastuun vesihuollosta. Gravitaation perustuva vesijohto alkoi toimia vuonna 1882 ja paineeseen perustuva vuonna 1898. Ensimmäinen viemäriverkko valmistui 1894. Tampereen ylä- ja alapuoliset vesistöt olivat saastuneet 1950- ja 1960-luvuille tultaessa mutta niiden tila koheni yllättävän nopeasti tehokkaiden vesiensuojelutoimenpiteiden ansiosta. Pohjaveden käyttöä ehdotettiin 1910-luvulla, ryhdyttiin asteittain hyödyntämään 1950-luvulta ja vuoden 2010-luvulla valmistettaneen tekopohjavettä.
Lataa teos

Water! Katko T. 1997. Water! – Evolution of water supply and sanitation in Finland from the mid-1800s to 2000. Finnish Water and Waste Water Works Association.

This summary of the long-term development of water and sanitation services is based on a book published in Finnish in 1996. The objective of this summarised English version is to point out the key issues in the evolution of water and sanitation services both in urban and rural areas. This English summary aims at describing the key factors of the evolution of water and sanitation services in Finland and tries to point out those issues, principles and practices that could be relevant also to other countries. Reviewed by several journals. Abel Wolman Award 1998, Public Works Historical Society, USA.
Order book

Vettä! Katko T. 1996. Vettä! – Suomen vesihuollon kehitys kaupungeissa ja maaseudulla. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.

Tämä kirja syntyi asteittain 1990-luvun alkupuoliskolla. Kirja perustuu seikkaperäiseen kirjallisuuskatsaukseen, erillisiin tutkimuksiin tietyistä aihepiireistä sekä noin 160 asiantuntijan haastatteluun. Teos käsittelee teknologian, vesihallinnon ja lainsäädännön, organisoinnin ja rahoituksen, henkisten resurssien ja tutkimuksen, ammatillisten yhteistyöjärjestöjen sekä alan yritysten ja kansainvälisen yhteistön kehitystä ja kattaa näin koko institutionaalisen ympäristön. Kirjasta on tehty useita arviointeja ja esittelyjä.
Teokseen liittyvänä on myönnetty tekijälle VVY:n kultainen ansiomerkki v. 1996.

Suomen palotoimen historia Juuti, P. 1993. Suomen palotoimen historia. Yliopistopaino.

Suomen palotoimen historia juontaa Ruotsin vallan aikaan 1200-1809. Palotoimi kuuluu Sisäasiainministeriön toiminta-alueelle. Maamme kunnat voivat järjestää palo- ja pelastustoimen eri tavoin: ammattimainen palokunta, puoliammattimainen tai vapaaehtoien palokunta. Palokuntien päätehtäviä ovat pelastaa ihmisiä, suojella omaisuutta ja ympäristöä, rajoittaa tuhojen syntyä ja niiden seuraamuksia. Tämä kirja kuvaa palotoimen kehitystä keskiajalta 1990-luvulle.

Development of Water Supply Associations in Finland Katko T. 1992. The development of water supply associations in Finland and its significance for developing countries. The World Bank, Water supply and sanitation division. Discussion paper no. 8.

The Finnish experience on water cooperatives shows and proposes that development is based on consumers’ initiative. Each party should assume the duties that exist. Consumers should pay or otherwise cover the main part of the costs. The government should concentrate on policy issues, promotion, and guidance. Associations should have management responsibility, where the role of the key person, the “champion” is decisive. The private sector could supply many of the external services. Consumer-managed water supply systems exist in many other developed, and even developing countries, although largely unrecognized.
Download report