Cadwes 

- Seminars & Workshops

TTY:llä keskustellaan vesihuoltopalveluiden globaaleista haasteista ja kehittämisestä

Vesihuolto on yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön perusta ja korvaamaton palvelu. Suomessa suurimpana haasteena ovat rapistuvat verkostot. Kehitysmaissa tilanne on erityisen huolestuttava: 0,8 miljardilta ihmiseltä puuttuu kokonaan turvallinen vesi ja peräti 2,5 miljardilta perussanitaatio.

Vesihuoltopalveluiden kehittämisestä keskustellaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kolmannessa UNESCO-seminaarissa.

Seminaari: UNESCO Chair in Sustainable Water Services (UNECWAS)
Aika: torstai 21.8.2014 kello 10.00–17.00
Paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, Festian pieni Sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere)

Vuonna 2012 TTY sai maailmassa ainutlaatuisen UNESCO-oppituolin vesihuoltopalveluiden alalta. Oppituolin haltijaksi vuosille 2012–2016 on nimitetty dosentti Tapio S. Katko TTY:n vesihuoltopalveluiden tutkijaryhmästä. Sustainable Water Services -oppituoli keskittyy vesihuoltopalveluihin eli yhdyskuntien vedenhankintaan ja sanitaatioon. UNESCOn kaikkiaan 30 vesialan oppituolia sijaitsevat eri puolilla maailmaa, mutta TTY:n oppituoli on toistaiseksi ainoa Pohjoismaissa ja päänavaus vesihuoltopalveluiden alalla.

UNESCO-oppituolin kolmannessa vuosiseminaarissa pääteemana aamupäivällä on ”vesi kehityspolitiikassa”. Seminaarin pääpuhuja on UNESCOn tiedeohjelman (International Hydrological Programme, IHP) pääsihteeri Blanca Jiménez-Cisneros Pariisista. Muina alustajina ovat professori ja TTY:n alumni Ezekiel Nyangeri Nyanchaga Nairobin yliopistosta (Kenia) sekä UNESCO-oppituolin haltija, dosentti Tapio S. Katko.

Iltapäivä keskittyy vesihuoltopalveluihin ja niiden merkitykseen. Pääpuhujana on professori Timo Myllyntaus Turun yliopistosta. Tämän jälkeen on paneeli, jossa asiantuntijat debatoivat vesihuoltopalveluiden kehittämisestä osana rakennettua ympäristöä. Paneelin puhetta johtaa toimitusjohtaja, TkT Osmo Seppälä Suomen Vesilaitosyhdistyksestä (VVY).

Seminaari pidetään kokonaan englanniksi ja sitä tukee NordForsk.

Ilmoittautumiset perjantaihin 15.8.2014 mennessä: vuokko.kurki@tut.fi

Seminaarin ohjelma

Lisätietoja:

dosentti Tapio Katko, p. 040 198 1146 tai 0400 737 407, etunimi.sukunimi@tut.fi