Cadwes 

CADWESin perinteinen vesipäivän seminaari

CADWESin perinteinen vesipäivän seminaari järjestetään 21.3.2023 klo 14.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus, Rakennustalo RK224

Tilaisuuden esitelmän pitää DI, vesihuoltopäällikkö Vesa Arvonen:
Vesiosuuskunta haja-alueen vesihuoltohaasteiden ratkaisu – hitti vai huti?

Tilaisuus järjestetään yhdessä Tampereen Dosenttiyhdistyksen kanssa.
Tilaisuuteen voi tulla mukaan myös etänä.

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuuden aluksi esitellään myös kaksi tuoretta vertaisarvioitua kirjaa:

1. Juuti R. 2023. Vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut. Vantaa.

Vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut on aihe, jota Suomen vesihuoltolaitoksilla on mietitty pitkään.  Alalla on tunnistettu tarve imagon nostoon, jotta mm. tulevaisuudessa Suomessa riittäisi vesihuollon osaajia ja tekijöitä.

Tämän kirjassa esitetyn tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vesihuollon näkyvyyttä ja asiakaslähtöisten vesihuoltopalveluiden problematiikkaa ja tarjota tietoa ja suosituksia asian hallitsemiseksi.

Olennaista on,  että paikalliset olosuhteet vaihtelevat todella paljon alkaen vesivaroista, maaperästä, väestön määrästä ja asukastiheydestä päätyen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin.  Siksi ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua.

2. Juuti P. 2023. Vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltainen hallinta. Vantaa.
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltaisen hallinnan problematiikkaa ja tarjota tietoa ja suosituksia.

Käyttöomaisuuden hallinta, asset management, on noussut mielenkiinnon kohteeksi myös vesihuoltolaitoksissa. Vesihuoltoalalla pääomaa on sitoutunut erittäin paljon maan alle asennettuihin vesi- ja viemäriverkostoihin, joiden todellinen käyttöikä ei ole kenenkään tiedossa, ja nykyhetken kunto on usein arvoitus.

Käyttöomaisuuden hallinta tarkoittaa käyttöomaisuuden tuottokyvyn kehittämistä tai käyttöomaisuuden arvon optimointia. Käyttöomaisuuden hallinta sisältää kaikki suunnitelmat, osaamisen, järjestelmät ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää fyysisen käyttöomaisuuden arvoa ja tehokkuutta sekä alentaa ylläpidon kustannuksia.

Tutkimuksen aikana kartoitettiin vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltaisen hallinnan problematiikkaa ja tarjottiin tietoa ja suosituksia asian hallitsemiseksi case-kaupungeissa ja luotiin katsaus koko Suomen tilanteeseen ja verrattiin niiden soveltuvuutta ja toimivuutta menneisyydessä, nykyhaasteissa ja tulevaisuudessa. Paikalliset olosuhteet vaihtelevat todella paljon alkaen vesivaroista, maaperästä, väestön määrästä ja asukastiheydestä päätyen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin.  Siksi ei tähänkään asiaan ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.