Cadwes

- Science and Education for Water Services


In 1998, the Capacity Development of Water and Environmental Services (CADWES) research team was formally established at Tampere University of Technology (TUT).

As its mission CADWES has defined "to produce usable knowledge and education, based on multi- and interdisciplinary research, on the evolution and development of sustainable use of water services and water resources in a wider institutional context: organisations, governance, management, economics, legislation, policy, rules and practices".


LATEST NEWS 

UNECWAS Conference 1st June, 2023

Jo järjestykseltään yhdestoista Unesco-oppituolin vuosikonferenssi pidetään hybridinä Teamsin välityksellä ja Tampereen yliopistolla, Hervannan kampuksella, RK218 torstaina 1.6.2023. Mukana on alustajia kolmelta eri mantereelta (Eurooppa, Aasia, Afrikka).

Vesihuolto, ympäristö ja varautuminen

Paikka: Teams ja RK218, Hervannan kampus, Tampereen yliopisto

Ilmoittautuminen paikan päälle kahvitusta varten tästä linkistä (Forms-lomake).

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunnus: 375 088 199 236 Tunnuskoodi: 66bnzw

Järjestäjät: CADWES, GROWS, Tampereen Dosenttiyhdistys ry

Seminaarin tukijat: VEPATUKI2-tutkimusklusteri

Water supply & sanitation, environment, and preparedness

Time: 1/6/2023, at 9.00 a.m.

9.00 Tilaisuuden avaus, UNESCO Chair Petri Juuti, Tampere University

9.05 Avajaissanat, vararehtori Tapio Visakorpi

9.30 Tutkimuksen myytit ja todellisuudet, dosentti Tapio S. Katko

10.00 Greetings from UNESCO HQ: ”Science for a water-secure world: UNESCO’s work on water security in human settlements. Introduction on IHP-IX: Science for a water-secure world in a changing environment”. Programme Specialist (Water for Human Settlements Theme Lead) Sarantuyaa Zandaryaa

10.30 Kehitysyhteistyö osana Suomen kansainvälistä vesialan toimintaa, Jukka Ilomäki, Senior Adviser, Ulkoministeriö

11.15 Coffee break

11.30 Kuinka muuttunut vedenkäyttö on vaikuttanut kotiseutukokemukseen – tapaus Merafong, Etelä-Afrikka, Professor Sulevi Riukulehto

12.05 Lunch

13.00 Yangtze River Water Culture: a Way to Understand the Chinese Civilization and Sustaibale Future, Professor Zheng Xiao Yun, Hubei University, China

13.30 South Africa’s water history in a Global South climate change context (1912-2023). Extraordinary Professor Johann WN Tempelhoff, North-West University, South Africa

14.30 Discussion / Keskustelu

14.45 Tilaisuus päättyy / dosentti, co-Chair Riikka Juuti

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CADWESin perinteinen vesipäivän seminaari järjestettiin 21.3.2023

Kiitos kaikille osallistujille! Mukana oli noin 20 henkilöä.

Tilaisuuden esitelmän piti DI, vesihuoltopäällikkö Vesa Arvonen, ja se on saatavilla tästä linkistä:
Vesiosuuskunta haja-alueen vesihuoltohaasteiden ratkaisu – hitti vai huti?

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa CADWESin perinteinen vesipäivän seminaari järjestettiin 21.3.2023

CADWESin perinteinen vesipäivän seminaari

CADWESin perinteinen vesipäivän seminaari järjestetään 21.3.2023 klo 14.00

Tampereen yliopisto, Hervannan kampus, Rakennustalo RK224

Tilaisuuden esitelmän pitää DI, vesihuoltopäällikkö Vesa Arvonen:
Vesiosuuskunta haja-alueen vesihuoltohaasteiden ratkaisu – hitti vai huti?

Tilaisuus järjestetään yhdessä Tampereen Dosenttiyhdistyksen kanssa.
Tilaisuuteen voi tulla mukaan myös etänä.

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tilaisuuden aluksi esitellään myös kaksi tuoretta vertaisarvioitua kirjaa:

1. Juuti R. 2023. Vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut. Vantaa.

Vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut on aihe, jota Suomen vesihuoltolaitoksilla on mietitty pitkään.  Alalla on tunnistettu tarve imagon nostoon, jotta mm. tulevaisuudessa Suomessa riittäisi vesihuollon osaajia ja tekijöitä.

Tämän kirjassa esitetyn tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vesihuollon näkyvyyttä ja asiakaslähtöisten vesihuoltopalveluiden problematiikkaa ja tarjota tietoa ja suosituksia asian hallitsemiseksi.

Olennaista on,  että paikalliset olosuhteet vaihtelevat todella paljon alkaen vesivaroista, maaperästä, väestön määrästä ja asukastiheydestä päätyen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin.  Siksi ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua.

2. Juuti P. 2023. Vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltainen hallinta. Vantaa.
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltaisen hallinnan problematiikkaa ja tarjota tietoa ja suosituksia.

Käyttöomaisuuden hallinta, asset management, on noussut mielenkiinnon kohteeksi myös vesihuoltolaitoksissa. Vesihuoltoalalla pääomaa on sitoutunut erittäin paljon maan alle asennettuihin vesi- ja viemäriverkostoihin, joiden todellinen käyttöikä ei ole kenenkään tiedossa, ja nykyhetken kunto on usein arvoitus.

Käyttöomaisuuden hallinta tarkoittaa käyttöomaisuuden tuottokyvyn kehittämistä tai käyttöomaisuuden arvon optimointia. Käyttöomaisuuden hallinta sisältää kaikki suunnitelmat, osaamisen, järjestelmät ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää fyysisen käyttöomaisuuden arvoa ja tehokkuutta sekä alentaa ylläpidon kustannuksia.

Tutkimuksen aikana kartoitettiin vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltaisen hallinnan problematiikkaa ja tarjottiin tietoa ja suosituksia asian hallitsemiseksi case-kaupungeissa ja luotiin katsaus koko Suomen tilanteeseen ja verrattiin niiden soveltuvuutta ja toimivuutta menneisyydessä, nykyhaasteissa ja tulevaisuudessa. Paikalliset olosuhteet vaihtelevat todella paljon alkaen vesivaroista, maaperästä, väestön määrästä ja asukastiheydestä päätyen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin.  Siksi ei tähänkään asiaan ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua.

Posted in Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa CADWESin perinteinen vesipäivän seminaari